Uvjeti i pravila korištenja nagradnog natječaja „WRC i Hyundai nagrađuju!“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Hyundai Hrvatska d.o.o., Ljubljanska avenija 4C, 10090, Zagreb, Hrvatska, https://devh.myzone.tech/, OIB: 75940144218, u daljnjem tekstu: Organizator.
Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.
Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 9.04.2021. objavom ovih pravila na službenoj stranici Organizatora (https://devh.myzone.tech/) te traje do 16.4.2021. do 23:59.
Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode. U nagradnom natječaju na Facebook stranici dodjeljuje:
• 1 x i20 Coupe WRC u omjeru 1:10 na daljinsko upravljanje
• 1 x muška jakna
• 1 x muška majica
• 1 x ženska jakna
• 1 x ženska majica
Na Instagram profilu Hyundai Hrvatska dodjeljuje se:
• 1 x Motorsport sat
• 1 x zvučnik i ruksak
• 1 x poklon paket koji uključuju kapu, maskicu za mobitel i plišanog medu.
Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi službene Facebook stranice Hyundai Hrvatska (https://www.facebook.com/HyundaiHrv/) i koji prate Instagram profil Hyundai Hrvatska (https://www.instagram.com/hyundaihrvatska/).
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Članak 6.
KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA
U nagradnom natječaju nagrađujemo osobu koja ispod Facebook objave nagradnog natječaja napiše najkreativniji odgovor na pitanje: u kojoj državi biste najradije sjeli na sjedalo suvozača uz Otta Tänaka i zašto?, dok je na Instagram potrebno označiti osobu za koju misliš da je N-ajveći fan WRC-a i u komentaru napisati zašto baš on/a.

Mehanizam:
Ispod objave nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska potrebno je napisati najkreativniji odgovor na pitanje: u kojoj državi biste najradije sjeli na sjedalo suvozača uz Otta Tänaka i zašto?, dok je na Instagram potrebno označiti osobu za koju misliš da je N-ajveći fan WRC-a i u komentaru napisati zašto baš on/a.
Svi će se odgovori administrirati, te će Administrator na stranici ukloniti sve odgovore za koje procijeni da:
· su uvredljiv, uznemirujući, prijeteći sadržaj ili na bilo koji način krše prava drugih korisnika, Administratora ili Organizatora kao pravne osobe (kao što su prava na privatnost i slobodu izražavanja);
· su kleveta, dovode u zabludu, nepristojan, uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji prikazuje nasilje;
· sadrže govor mržnje u vezi rasne, spolne, vjerske i političke ili etničke pripadnosti, ili vrijeđaju neke osobe;
· su lažne, krive, obmanjujuće ili nezakonite;
· su sarkastične ili namjerno ometaju raspravu;
· krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo;
· spadaju u kategoriju sadržaja neželjene pošte (spam);
· sadrže ili prenose datoteke s virusima ili programe koji mogu poremetiti rad programa / PC-a korisnika;
· su komercijalne naravi koja nije u skladu s brandom Organizatora ili promoviraju donacije;
· sadrže linkove za preusmjeravanje korisnika na drugu web stranicu koja nije povezana s administratorom ili Organizatorom;
· sadrže pogrešne informacije o izvoru objave
Po završetku nagradnog natječaja, organizator će ispod objave natječaja proglasiti dobitnika.

Članak 7.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Jedan Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja ovog natječaja.
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 10. preuzeti nagradu. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke u svrhu slanja nagrada ili odbije preuzeti poslanu nagradu, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.
Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradnog natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.
Članak 8.
ODABIR DOBITNIKA
Odabir dobitnika bit će organiziran po završetku natječaja (17. travnja do kraja dana).
Žiriranje vrši tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. Žiri će odabrati najkreativniji komentar.
Članak 9.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA
Dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska te na Instagram profilu Hyundai Hrvatska u komentarima ispod objave dan nakon završetka natječaja, odnosno 17.04.2021. tijekom dana.
Članak 10.
PREUZIMANJE NAGRADA
O načinu preuzimanju nagrade, Dobitnici će po dobitku biti obaviješteni.
Nakon proteka roka iz st. 1. ovog članka, nagrada se neće moći preuzeti.
Članak 11.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su izričito suglasni da Hyundai Hrvatska d.o.o. kao voditelj obrade nad osobnim podacima može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka nagrade, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu tijekom 60 dana od dana završetka ovog nagradnog natječaja.
Hyundai Hrvatska d.o.o. će podatke prikupljati na savjestan, pošten i zakonit način.
Prije, ili tijekom prikupljanja osobnih podataka, Hyundai Hrvatska d.o.o. će poduzeti razumne korake kako bi natjecatelji znali koji organizacijski dio Hyundai Hrvatska d.o.o. prikuplja osobne podatke, te u koju svrhu su takvi osobni podaci potrebni i na koji način se koriste.
U slučaju da se natjecatelj ne slaže sa prikupljanjem bilo kojih osobnih podataka, u bilo koje svrhe osim za potrebe ovog natječaja, može se o tome pismeno očitovati kako bi Hyundai Hrvatska d.o.o. u svojoj evidenciji osobnih podataka mogao zabraniti njihovo daljnje korištenje (osim za potrebe natječaja).
Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno.
Članak 12.
UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE
Hyundai Hrvatska d.o.o. kao Voditelj obrade nad osobnim podatcima pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom, a sve u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.
Osobni podatci korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i štite se od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Hyundai Hrvatska d.o.o. kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode korisnika.
Članak 13.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.
Članak 14.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.